Sunday Stay Special

Sunday Stay Special

– 25%

 Hotel Tsentralnaya - Sunday Stay Special

*    Validity – 30.09.2019

Contact

40 Preobrazhenskaya St., Odessa 65045, Ukraine

Tel: +38(048)705-77-27

Newsletter

  • Hotel Bellevue
  • Hotel President Prague
  • Hotel International
  • Mozart Schloss Weikersdorf
  • Hotel Mozart
  • Hotel Complex Odessa
  • Hotel Arcadia
Mozart Hotel Group